این پست نیز در دسترس است: tr ar fa

واحد فروش ورق و آخال مجموعه با توجه به همکاری بلند مدت خود با مجموعه های کاغذ سازی و واردات کاغذ ، امکان فروش انواع کاغذ کرافت ، وایت تاپ ، لاینر ، فلوتینگ و ایرانی بازیافتی را دارا می باشد .این مجموعه