این پست نیز در دسترس است: tr ar fa

واحد تبدیل مجموعه امکان تولید انواع جعبه های کارتنی با سینگل و ورق در انواع سایز ها، مدل ها و ضخامت های گوناگون را دارا است. جعبه های کارتنی با فلوت های تولید جعبه با چاپ افست (لمینت)