این پست نیز در دسترس است: tr ar fa

مطابق قوانین و اصول بهداشت کار هر واحد تولیدی – خدماتی , جهت دسترسی به حداکثر سلامت جسمانی پرسنل و زیست محیطی ملزم به رعایت اصول مربوطه می باشد . رعایت اصول شاید در ابتدا کمی زمانبر یا هزینه ساز به نظر آیند ولی نتایج بلند مدت آن به خودمان باز می گردد چرا که سلامتی را نمی توانیم قیمت گذاری نماییم… پیرو مطالب به خطراتی که در یک کارگاه چاپ سیلک اسکرین در کمین سلامتی پرسنل می باشند می پردازیم : ۱ – آتش سوزی : با توجه به اینکه در چاپ سیلک اسکرین از انواع حلالهای شیمیایی قابل اشتعال مانند تولوئن یا سیکلو هگزانول (ریتاردر) و بنزین و همچنین انواع مرکبهای قابل اشتعال استفاده می شود خطر آتش سوزی بسیار بالا می باشد .